Fortsatt gallring av sly

Efter vinterns trädfällning kommer Skogssällskapet den närmaste månaden att utföra vidare röjning av klenare träd och sly inom samma område. Det innebär att de ställer isär buskar och träd med 1-2 meters lucka. De buskar som lutar  försöker de röja ner så att vi bara får raka träd och buskar. De  kommer att gynna alla olika trädslag, både barr- och lövträd. Detta för att skapa en framtida blandskog som är varierad och skiftad i höjd, trädslag och med balanserat ljusinsläpp.

/Styrelsen

"Fortsatt gallring av sly" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT