Här hittar du som fastighetsägare information om vad som händer i området, kontaktuppgifter till styrelsen, underhållsplan och trivselregler.

AKTUELLT JUST NU

 • Nedgrävningen av Vattenfalls elledningar i vårt område kan komma att försenas på grund av att Svenska Kraftnät har kraftledningar i nära anslutning. Diskussioner pågår mellan ledningsägarna och arbetet är försenat. Eventuellt kan arbetet inte påbörjas förrän till våren 2022. /Styrelsen

  (0)
 • Höststädning

  Välkommen till höstens städdag. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara, men om du har förhinder, meddela gärna gatufogden på din gata. Tyvärr kan vi inte hålla den trevliga traditionen med gemensam lunch med ärtsoppa i år med anledning av coronapandemin. /Styrelsen

  (0)
 • Efter vinterns trädfällning kommer Skogssällskapet den närmaste månaden att utföra vidare röjning av klenare träd och sly inom samma område. Det innebär att de ställer isär buskar och träd med 1-2 meters lucka. De buskar som lutar  försöker de röja ner så att vi bara får raka träd och buskar. De  kommer att gynna alla olika trädslag, både barr- och lövträd. Detta för att skapa en framtida blandskog som är varierad och skiftad i höjd, trädslag och med balanserat ljusinsläpp. /Styrelsen

  (0)
 • Då alla inte har fått informationsbroschyren från Söderhamn Nära, så bifogas den här. Du som fastighetsägare behöver göra ett val angående fortsatt avfallshantering. Om du inte gör något val, kommer du automatiskt ligga kvar som kund med osorterat avfall. En påminnelse skickas ut i slutet av juni månad. I takt med att val av utsorterat matavfall inkommer till Söderhamn Nära, så kommer anpassningar ske vid våra avfallsstationer. Utsorterat matavfall motsvarar samma kostnad som nuvarande pris på osorterat. Ett högre pris kommer alltså att sättas för framtida osorterat. Se aktuella priser i informationsbroschyren. Enligt kundtjänst hosSöderhamn Nära går det bra att . . . Läs mer

  (0)
 • Styrelsen vill påminna om att enbart brännbara hushållssopor får läggas i sopkärlen. För övriga avfall som glas, metall, batterier etc. hänvisas till återvinningsstation vid bensinpumpen i Stråtjära alternativt i Holmsveden, Byggavfall, elektronik, elapparater och miljöfarligt avfall som färgrester och oljor etc. kan lämnas vid återvinningscentralen i Bollnäs eller i Långtå, Söderhamn. Se adress och öppettider på respektive hemsida, som du finner under Länkar i menyn. /Webmaster 😉

  (2)

PRENUMERERA PÅ NYHETER

Om du inte vill missa en aktuell nyhet eller notis från Älgnäs fritidsbys hemsida, prenumerera på alla inlägg genom att ange din e-postadress här nedan. Klicka därefter på "submit-knappen"

Thanks for subscribing!

NOTISER

 • Från och med kommande vintersäsong är Olov Brunlöf från Tönnånger snöröjningsentreprenör här i Älgnäs fritidsby. Överenskommelse om skottning av privat infart sker direkt med Olov på telefon:  070-286 76 22./Styrelsen

  (0)

KOMMANDE HÄNDELSER

STYRELSEMÖTE 2022
2022-04-09
KL. 10.00

Behandling av ev. motioner inför årsstämman

VÅRSTÄDNING 2022
2022-05-21
KL. 10.00

Gemensam lunch vid stranden

ÅRSSTÄMMA 2022
2022-05-22
KL. 10.00

Samling vid ladan