Gör ditt val av sortering av hushållsavfall hos Söderhamn Nära

Angående den information som skickats ut från Söderhamn Nära rörande förändringar i sophanteringen.

Då alla inte har fått informationsbroschyren från Söderhamn Nära, så bifogas den här.

Du som fastighetsägare behöver göra ett val angående fortsatt avfallshantering. Om du inte gör något val, kommer du automatiskt ligga kvar som kund med osorterat avfall. En påminnelse skickas ut i slutet av juni månad.

I takt med att val av utsorterat matavfall inkommer till Söderhamn Nära, så kommer anpassningar ske vid våra avfallsstationer. Utsorterat matavfall motsvarar samma kostnad som nuvarande pris på osorterat. Ett högre pris kommer alltså att sättas för framtida osorterat. Se aktuella priser i informationsbroschyren.

Enligt kundtjänst hosSöderhamn Nära går det bra att göra sitt val via e-post till info@soderhamnnara.se

Skriv ett meddelande med följande information:

- Fastighetsbeteckning (ex Älgnäs 5XX)
- Permanent eller fritidsboende
- Jag vill sortera ut matavfall eller Jag vill INTE sortera ut matavfall
- Namn
- Adress
- Postadress
- E-post
- Telefon
- Kundnummer (finner du på "mina sidor" hos Söderhamn Nära. Inloggning via mobilt BankID)

För frågor, kontakta Söderhamn Nära via telefon 0270-766 10

/Styrelsen

"Val av sortering av avfall" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT