I vår samfällighet krävs några få regler för allmänn trivsel och ordning. Nedan följer några regler som påpekas särskilt från styrelsen, i övrigt råder det sunda förnuftet och omtanken om grannar och övriga boende i fritidsbyn. Med hopp om en skön och angenäm vistelse för alla boende och besökare.

STADGAR

Föreningens stadgar är grunden för den lagstadgade ordningen i föreningen. Saknar du dessa stadgar kan få en originalkopia från sekreteraren. Aktuellt namn på sekreteraren finns på anslagstavlan vid brevlådorna, samt här på kontaktsidan.

Du kan också ladda ner en kopia av stadgarna här nedan.

LEDNINGSVATTEN

Vårt färskvatten kommer från en borrad brunn till en grundvattentäkt. Vattentillgången kan därför variera beroende på årstid, väder och förbrukning. 

Vattenledningssystemet är anordnat enbart för sommarvatten. Det utesluter däremot inte att systemet fungerar även vintertid.

Färskvatten finns alltid att tillgå från en tappkran på pumphusets utsida.

För att garantera alla boende färskvatten, även då förbrukningen är hög, gäller följande:
- Allmänt bevattningsförbud året runt, dygnet runt.
- Fyllning av pooler, barnpooler och liknande är inte tillåten.

SOPHANTERING

Sophämtning i hela området utförs av kommunen på fredagar udda veckor under tiden maj-oktober.

Under tiden november-maj hämtas sopor på fredagar udda veckor, endast från de sex sopkärl som är placerade på Byvägen i korsningen Ängsvägen/Stenvägen

Enbart brännbara hushållssopor får läggas i de gröna sopkärlen.

För övriga avfall som glas, metall, batterier etc. hänvisas till återvinningsstation vid bensinpumpen i Stråtjära.

Byggavfall, elektronik, elapparater och miljöfarligt avfall som färgrester och oljor etc. kan lämnas vid återvinningscentralen i Bollnäs eller i Långtå, Söderhamn. Se adress och öppettider på respektive hemsida, som du finner under Länkar i menyn.

Uttjänta spisar, kylskåp och liknande skrymmande avfall hämtas kostnadsfritt av Söderhamn Nära - Renhållningen. Du ringer själv och beställer hämtningen på tel. 0270-766 10

MAXHASTIGHET OM 30 KM/H GÄLLER I HELA OMRÅDET

STÄDDAGAR

Två gånger om året arrangeras gemensamma städdagar i vårt område. En gång på våren i samband med årsmötet och en gång på hösten. Gatufogdarna ansvarar för att göromålen fördelas och utförs. Om du inte har möjlighet att närvara vid städdagen, kontakta då gärna gatufogden i ditt område. Eventuellt finns det sysslor du kan ta hand om före eller efter städdagen. Din närmaste gatufogde hittar du på kontaktsidan. Nästkommande städdag, aviseras här på startsidan.

SLYRÖJNING

Varje fastighetsägare är skyldig att röja och hålla nere sly inom sin egen tomt och även på angränsande ytor mot ex. väg. Detta för att alla omkringboende, i möjligaste mån, ska kunna få en skymt av Näsvikens vattenspegel.

VÅRA FYRBENTA VÄNNER

När du rastar din hund ansvarar du som hundägare för att plocka upp hundspillningen i plastpåse och kasta den i våra sopkärl.

Det är inte tillåtet för våra hundar att bada vid våra badplatser.

VÄGUNDERHÅLL

Vintertid ske snöröjning och sandning – dock med låg prioritet – vilket bör beaktas vid förväntat snöfall. Sandlådor finns utplacerade på strategiska platser som hjälp till självhjälp.

TRIVSELREGLERNA I SIN HELHET

Styrelsen har sammanställt trivselreglerna i ett dokument, som du kan ladda ner som pdf när nedan.