Nedgrävning av elledningar fördröjt

Nedgrävningen av Vattenfalls elledningar i vårt område kan komma att försenas på grund av att Svenska Kraftnät har kraftledningar i nära anslutning. Diskussioner pågår mellan ledningsägarna och arbetet är försenat. Eventuellt kan arbetet inte påbörjas förrän till våren 2022.

/Styrelsen

"Nedgrävning av elledningar fördröjt" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT