ORDNING OCH TRIVSEL

I en samfällighet som vår krävs för den allmänna trivsel och ordningen några få regler. Samfällighetens styrelse har enats om att de regler som återfinns nedan är av sådan art att de behöver påpekas särskilt. I övrigt skall naturligtvis det sunda förnuftet och omtanken om grannar och övriga boende i fritidsbyn råda.


STADGAR

Föreningens stadgar är grunden för den byråkratiska, lagstadgade ordningen i föreningen. Den medlem som eventuellt saknas dessa stadgar kan få en originalkopia från sekreteraren. Aktuellt namn på sekreteraren finns på anslagstavlan vid brevlådorna, samt här på kontaktsidan.


LEDNINGSVATTEN

 

 • Färskvattnet fås från en borrad brunn till en grundvattentäkt. Vattentillgången kan därför variera beroende på årstid, väder mm. Det är alltså stor skillnad avseende försörjningssäkerhet och tillgång jämfört med det kommunala vatten som du har hemma i din ordinarie bostad.
 • Vattenledningssystemet i området är anordnat för sommarvatten. Detta utesluter dock inte att systemet fungerar även vintertid.
 • Färskvatten finns alltid att tillgå från en tappkran på pumphusets utsida.

För att tillförsäkra alla boende i fritidsbyn vatten, även då förbrukningen är stor då många boende finns på plats, gäller följande:

 • Allmänt bevattningsförbud med hjälp av spridare och liknande råder året runt, dygnet runt.
 • Fyllning av pooler, barnpooler och liknande volymkrävande anordningar, är inte tillåten.

 


SOPOR

 

Sophämtning sker genom kommunens försorg från byns samtliga sopkärl under tiden maj-oktober, varannan vecka (normalt udda veckor)

Under tiden november-maj hämtas sopor varannan vecka endast från de sex sopkärl som är placerade på Byvägen i korsningen Ängsvägen/Stenvägen

Endast brännbara hushållssopor får läggas i sopkärlen. Kartongen kan med fördel delas för att göras mindre skrymmande.

För övriga avfall som glas, metall, batterier etc. hänvisas till återvinningsstation vid bensinpumpen i Stråtjära alternativt i Holmsveden.

Byggavfall, elektronik, elapparater och miljöfarligt avfall som färgrester och oljor etc. får lämnas endast vid återvinningscentralen i Bollnäs eller i Långtå, Söderhamn.

Uttjänta spisar, kylskåp och liknande skrymmande avfall hämtas kostnadsfritt av Söderhamns Renhållning. Du ringer själv och beställer hämtningen på tel. 0270-134 66.

 


ÖVRIGA ALLMÄNNA REGLER

 • Motorfordon framförs ofta alldeles för fort i området vilket orsakar problem med vägdamm, säkerhetsrisker mm. Hastighetsbegränsning till 30 km/h råder därför inom fritidsbyn.
  Respektera detta – lätta på gasen!
 • Vintertid ske snöröjning och sandning – dock med låg prioritet – vilket bör beaktas vid förväntat snöfall. Sandlådor finns utplacerade på strategiska platser som hjälp till självhjälp.
 • Vid rastning av hund svarar hundägaren för att ev. hundspillning tas upp i plastpåse vilken läggs i sopkärl.
 • Badning av hund vid våra badplatser är inte tillåten.
 • Varje fastighetsägare är skyldig att röja och hålla nere sly inom sin egen tomt och även på angränsande ytor mot ex. väg. Detta för att alla omkringboende, i möjligaste mån, ska kunna få en skymt av Näsvikens vattenspegel.

Med hopp om att alla boende och besökare ska få en skön och angenäm vistelse i vår trivsamma fritidsby.