Uppdatering om pågående avverkning

Skogssällskapet är i full gång med arbetet och de har nu kommit ungefär till hälften av området med start från söder. Avverkningen har till största del gått bra, men några viktiga påpekanden följer här nedan.

Beslutanderätt om avverkning av enskilda träd
Observera att varken skogsarbetarna som arbetar i området eller du som fastighetsägare inte har någon beslutanderätt kring fällning av enskilda träd som står utanför din fastighet. Detta ska beslutas av den ansvarige från Skogssällskapet som representerar markägaren. Kontakta styrelsen vid frågor kring enskilda träd utanför din tomt.

Säkerhetsavstånd till arbetsplatsen
Ett säkerhetsavstånd om 90 meter gäller till maskiner och skogsarbetare. Om du vill passera arbetsplatsen så är det mycket viktigt att tydligt göra sig till känna med ögonkontakt innan du passerar maskiner eller huggare.

Björkved till salu
För den som vill, finns det möjlighet att köpa björkved. Minsta kvantitet är 5 kbm och priset är 580 kr/kbm. Anmäl ditt intresse till lennart.nilsson@skogssallskapet.se

/Styrelsen

"Uppdatering om pågående avverkning" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT