Städdagen samt årsstämman inställt med anledning av Corona

Med anledning av Corona kan vi inte genomföra en gemensam städdag som var planerad till den 16 maj 2020. Vi kan heller inte med gällande lagstiftning genomföra stämman den 17 maj 2020. Dock kommer styrelsen att diskutera detta vidare på kommande styrelsemöte den 24 april och därefter komma med ett mer detaljerat besked via e-post, post till de som inte har tillgång till e-post samt här på hemsidan.Ta hand om er!/Styrelsen

"Städdag och årsmöte inställt pga Corona" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT