Inventering av vattenavstängningskranar per fastighet, med start 14 september

Under städdagen den 14 september påbörjas en inventering av vattenavstängningsanordningar på varje fastighet. Inventeringen utförs av fastighetsägare tillsammans med representant från styrelsen. Om du inte har möjlighet att närvara på städdagen, kontakta då Kjell Carlsson (se kontakt) för att komma överens om alternativt datum för inventering.Denna information kommer också mailas ut, samt meddelas i samband med extra föreningsstämman efter ärtsoppan på städdagen./Styrelsen

"Inventering" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT