Jord finns för återställning efter grävning

Vid Åsvägens infart ligger just nu en hög med jord som är till för alla fastighetsägare i fritidsbyn att använda för att återställa eventuella markskador som uppkommit i samband med nedgrävningen av fiberkabeln. /Admin

"Jord finns för återställning efter grävning" - By Webmaster - - No Comments

ADD COMMENT